555 Entegresi Nedir?

555 Zamanlayıcı entegresi mikrosaniyeler ve saatler arasında zamanlama verebilir. 555 Zamanlayıcı entegresi asimetrik kare dalga ve simetrik kare dalga üretebilir. Genellikle basit devrelerde kullanılır ama pek çok anakartın üzerinde görmek mümkündür. 25 Transistor, 2 Diyot ve 15 dirençten oluşan entegre devre Hans R. Camenzind tarafından 1970 yılında tasarlanmıştır.

555 Entegresi Nedir?

555 Entegresi Nerelerde Kullanılır?

1.Zamanlama-Gecikme

2.PWM (Pulse Width Modulation) - Darbe Genişlik Modülasyonu

3.Ardışık Zamanlama

4.Darbe Üretimi

555 Entegresinin Yapısı

555 Entegresinin Pin Bağlantıları

1) GND

Toprak pinidir. 0V'dir.

2) TRIGGER

Tetikleme pinidir. Eğer bu pindeki voltaj kontrol voltajının yarısı ise zaman aralığı başlar ve çıkış pini HIGH olur.

3) OUTPUT

Çıkış pinidir. Çıkış Voltajı=Besleme Voltajı-1.7 Volt'dur.

4) RESET

Bu pin LOW olduğu zaman devre kendini yeniden başlatır.

5) CONTROL VOLTAGE

İstenirde verilen voltaj ile periyot değiştirilebilir. Eğer periyodun daha stabil olması için küçük kapasiteli bir kondansator kullanılabilir. Üzerindeki elektrik 2*VCC/3 Volt 'tur

6) THRESHOLD

Eşik bacağıdır. Reset pini olarak düşünülebilir. Eğer bu pine verilen voltaj 2*VCC/3 değerini aşarsa flip-flop devresi resetlenmiş olur.

7) DISCHARGE

Deşarj bacağıdır. Dirençlerin değerlerine göre kondansatorün deşarj ve sarj olmasını sağlar.

8) VCC

Besleme bacağıdır. 4.5V ile 15V arasında değerlerinde entegremizin beslemesini yapabileceğimiz pindir.

 

TEXAS INSTRUMENTS tarafından yayınlanan Datasheet dosyası için tıklayınız.