Flip Flop Devresi

Temel olarak çalışma mantığı kondansatörlerin dolduklarında üzerinden akım geçirmeyerek bağlı oldukları NPN transistörlerin iletimini keserek diğer kondansatörün transistörün beyz bacağı üzerinden şarj olmasını sağlar, diğer kondansator şarj olduğu anda bağlı olduğu transistörü keserek diğer kondansatorün şarj olmasını sağlar. Bu süreç sürekli devam eder. Kondansatörler aynı değerde olsalar bile toleranslardan dolayı biri diğerine göre daha önce şarj olacaktır.

Flip Flop Devresi

Çalışma Prensibi

Temel olarak çalışma mantığı kondansatörlerin dolduklarında üzerinden akım geçirmeyerek bağlı oldukları NPN transistörlerin iletimini keserek diğer kondansatörün transistörün beyz bacağı üzerinden şarj olmasını sağlar, diğer kondansator şarj olduğu anda bağlı olduğu transistörü keserek diğer kondansatorün şarj olmasını sağlar. Bu süreç sürekli devam eder. Kondansatörler devrelerde her ne kadar ideal alınsalarda gerçek hayatta ideal değillerdir. Biri diğerine göre daha önce şarj olacaktır.

Sayısal İşlemler ve Farklı Flip-Flop Devreleri

Lojik Flip-Flop tipleri 1 bitlik veri saklayabilirler. Bu saklama özellikleri kullanılarak çok sayıda birleştirilerek sayıcı, bellek ve özel birimler geliştirilebilir. Lojik Flip-Floplar 4 tipte incelenebilir:

1) R-S Flip-Flop (1-0), Tetiklemeli R-S Flip-Flop
2) J-K Flip-Flop, J-K Master-Slave Flip-Flop
3) D Flip-Flop(Data)
4) T Flip-Flop(Toggle) 

İsim Doğruluk Tablosu Şeması
R-S Flip-Flop
S R Q
0 0 Q
0 1 0
1 0 1
1 1 -

Tetiklemeli R-S Flip-Flop
CLK S R Q
+ 0 0 Q
+ 0 1 1
+ 1 0 0
+ 1 1 -

J-K Flip-Flop
CLK J K Q
+ 0 0 Q
+ 0 1 0
+ 1 0 1
+ 1 1 Q'

D Flip-Flop
CLK D Q
+ 0 0
+ 1 1

T Flip-Flop
CLK T Q
+ 0 Q
+ 1 Q'

(+) = HIGH, (-) = Yasaklı, (Q) = Son Değer

 NOT: Lojik flip-flop devreleri hem NAND hem de NOR kapıları ile tasarlanabilmektedir. Ben çizimlerde NAND kapılarıyla olanları tercih ettim ancak ileride boş bir vaktimde NOR kapısıyla yapılanları da ekleyeceğim.