Voltaj Bölücüler ve Potansiyometre

Voltaj bölücüler yüksek bir voltajı düşürmek için kullanılır. Yüksek akımlı çıkış gerektirmeyen devrelerde kullanılırlar. Voltaj bölücülerin temel mantığı devre üzerinden geçen akımın dirençlerin uçlarında farklı gerilimler oluşturmasıdır.

Voltaj Bölücüler ve Potansiyometre

Voltaj bölücüler yüksek bir voltajı düşürmek için kullanılır.Genellikle yüksek akım gerektirmeyen devrelerde kullanılırlar. Genel voltaj bölücü devresi alttaki devredir.

                                                      

Voltaj bölücülerin temel mantığı devre üzerinden geçen akımın dirençlerin uclarında farklı gerilimler oluşturmasıdır. Bu devreler  formuluyle hesaplanırlar. Endüstiryel kartlarda 12-24V gibi voltajlar ile sinyal alındığı için bu voltajın denetleyicinin zarar görmeyeceği voltaj aralığına düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle çoğu endüstriyel kartlarda çokca voltaj bölücü devresiyle karşılaşırız. Ancak bu devrelerin kötü yanları boşa enerji harcamalarıdır. Genellikle yüksek değerli direnç kullanılmasının nedeni bu boşa harcanan enerjiyi azaltmak amaçlıdır. Voltaj bölücülerin güç kaynağı gibi kullanılması durumunda verim çok düşük olmaktadır. Bazı durumlarda bölünen voltaj değeri bir güç devresinde referans voltaj olarak kullanılarak o değerde yüksek akımlar elde edilmesini sağlayabilir.

Gerilim bölücüler komponent bazında karşımıza potansiyometre olarak çıkar. Klasik potansiyometrelerin 3 bacağı vardır. Genellikle soldan sağa 1.terminal artı 2.terminal çıkış 3. terminal eksiye bağlanır. Üzerindeki kısım hareket ettirilerek direnç değerleri değiştirilir. Bu sayede orta bacakta sağ ve sol bacaktan verilen voltajların arasında ya da o voltajlara eşit olacak şekilde bir voltaj oluşur. Orta bacaktan alınan gerilim değeri bir kontrolcü yardımı ile okunur ve bu değer potansiyometrenin ne kadar dönderildiğinin bilgisini verir.

                                

Çoğu voltmetrenin içinde bolca voltaj bölücü bulunur. Pek çok mikrokontrolcü 1.8V, 3.3V 5V gibi düşük voltajlar ile çalışan Analog Dijital Dönüştürücü içerdiği için voltmetrenin artı ve eksisinin oluşturduğu gerilim voltaj bölücü ile düşürülerek mikrokontrolcü yardımı ile ölçülür.

Kapasitif Voltaj Bölücü

Kapasitif voltaj bölücüler yalnızca alternatif akım devrelerinde incelenebilirler. Kapasitörler alternatif akıma karşı kapasitif reaktans oluştururlar. Kapasitif reaktansın birimi ohm'dur. Bu nedenle voltaj bölücü olarak kullanılabilirler.

f: Frekans(Hertz)

C: Kapasitans(Farad)

Endüktif Voltaj Bölücü

Bobinlerin alternatif akımda oluşturduğu dirence endüktif reaktans denir. Endüktif reaktans bir direnç olduğu için voltaj bölücü şeklinde de kullanılabilirler. 

f: Frekans(Hertz)

L: Endüktans(Henry)